/Predikim në të Dielën e Dytë të Pashkës (E Diela e Thomait) – Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni

Predikim në të Dielën e Dytë të Pashkës (E Diela e Thomait) – Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni