/Predikim – Misteri i Shenjtë i Martesës në Kishën Orthodhokse – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 14 Shkurt 2021

Predikim – Misteri i Shenjtë i Martesës në Kishën Orthodhokse – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 14 Shkurt 2021