/Predikim mbi veprën dhe jetën e Shën Joan Vladimirit – nga Teologu Dr. Thoma Shkira

Predikim mbi veprën dhe jetën e Shën Joan Vladimirit – nga Teologu Dr. Thoma Shkira

Manastiri i “Shën Joan Vladimirit” Elbasan – 4 Qershor 2022