/Predikim mbi të kremten e Shën Prokopit nga teologu Thoma Çomëni

Predikim mbi të kremten e Shën Prokopit nga teologu Thoma Çomëni