/Predikim mbi të kremten e “Shën Prokopit” – At Kozma Prifti datë 08.07.2019 Kisha e “Shën Prokopit”, Tiranë

Predikim mbi të kremten e “Shën Prokopit” – At Kozma Prifti datë 08.07.2019 Kisha e “Shën Prokopit”, Tiranë