/Predikim mbi të Kremten e “Shën Nikollës” – Mitropoliti i Fierit Hirësi Nikolla

Predikim mbi të Kremten e “Shën Nikollës” – Mitropoliti i Fierit Hirësi Nikolla