/Predikim mbi te Kremten e Shën Kostandinit dhe Shën Elenit – Nga Atë Grigor Pelushi

Predikim mbi te Kremten e Shën Kostandinit dhe Shën Elenit – Nga Atë Grigor Pelushi

Predikim mbi te Kremten e Shën Kostandinit dhe Shën Elenit – Nga atë Grigor Pelushi Kisha “Shën Prokopit” Tiranë “Liria Fetare dhe E Drejta e Njeriut” të sanksionuara nga Edikti i Milanos 21 Maj 2022 Audio&Video: Jorgo Kobuzi