/Predikim mbi të Kremten e Shën Astit – Nga Episkopi i Bylisit Hirësi Asti

Predikim mbi të Kremten e Shën Astit – Nga Episkopi i Bylisit Hirësi Asti