/Predikim mbi të Kremten e “Shën Astit” nga At Ilia Mazniku – Kisha e “Apostull Pavlit dhe e Shën Astit” Durrës 06.07.2019

Predikim mbi të Kremten e “Shën Astit” nga At Ilia Mazniku – Kisha e “Apostull Pavlit dhe e Shën Astit” Durrës 06.07.2019