/Predikim mbi të Kremten e “Ngjitjes së Zotit Krisht në Qiej”, Analipsi – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni

Predikim mbi të Kremten e “Ngjitjes së Zotit Krisht në Qiej”, Analipsi – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni