/Predikim mbi të Kremten e Metamorfozës së Shpëtimtarit Krisht – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni

Predikim mbi të Kremten e Metamorfozës së Shpëtimtarit Krisht – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni