/Predikim mbi të kremten e Apostujve Pjetër dhe Pavël mbajtur nga teologu z. Thoma Çomëni.

Predikim mbi të kremten e Apostujve Pjetër dhe Pavël mbajtur nga teologu z. Thoma Çomëni.