/Predikim mbi të dielën e të Lidhurit të Mishit (Gjykimi i fundit) – Mitropoliti i Elbasanit – Hirësi Andoni

Predikim mbi të dielën e të Lidhurit të Mishit (Gjykimi i fundit) – Mitropoliti i Elbasanit – Hirësi Andoni