/Predikim mbi të dielën e Samaritanes nga At Grigor Pelushi

Predikim mbi të dielën e Samaritanes nga At Grigor Pelushi

Predikim mbi të dielën e Samaritanes nga At Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 14/05/2023