/Predikim mbi të dielën e Dafinave – Predikim nga At Nikolla Kodheli

Predikim mbi të dielën e Dafinave – Predikim nga At Nikolla Kodheli

Predikim mbi të dielën e Dafinave (Hyrja triumfale e Krishtit në Jerusalem) – Predikim nga At Nikolla Kodheli Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 9/Prill/2022