/Hirësi Andoni, Predikim mbi të Dielën e 3-të të Llukait, Kisha e Shën Athanasit – Elbasan.

Hirësi Andoni, Predikim mbi të Dielën e 3-të të Llukait, Kisha e Shën Athanasit – Elbasan.