/PREDIKIM MBI TË DIELËN E 10-TË TË LLUKAIT (SHËRIMI I GRUAS SË KËRRUSUR), HIRËSI NATHANAILI

PREDIKIM MBI TË DIELËN E 10-TË TË LLUKAIT (SHËRIMI I GRUAS SË KËRRUSUR), HIRËSI NATHANAILI