/Predikim mbi jetën dhe veprën e Shën Joan Kukuzelit nga Durrësi në Kishën Katedrale “Apostull Pavli dhe Shën Asti” Predikon: Atë Spiro Kostoli 01 Tetor 2020

Predikim mbi jetën dhe veprën e Shën Joan Kukuzelit nga Durrësi në Kishën Katedrale “Apostull Pavli dhe Shën Asti” Predikon: Atë Spiro Kostoli 01 Tetor 2020