/Predikim i mbajtur nga Hirësi Nikolla mbi të Dielën XVII të Mattheut (Gruaja Kananease)

Predikim i mbajtur nga Hirësi Nikolla mbi të Dielën XVII të Mattheut (Gruaja Kananease)