/Predikim i mbajtur nga Hirësi Nikolla mbi të Dielën e Doganierit dhe Fariseut (Fillimi i Triodit)

Predikim i mbajtur nga Hirësi Nikolla mbi të Dielën e Doganierit dhe Fariseut (Fillimi i Triodit)