/Predikim i mbajtur nga Hirësi Andoni mbi të Dielën e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi)

Predikim i mbajtur nga Hirësi Andoni mbi të Dielën e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi)