/Predikim – E Diela XIV Llukait (Shërimi i të verbrit në Jeriko), Atë Aleks Ndoni

Predikim – E Diela XIV Llukait (Shërimi i të verbrit në Jeriko), Atë Aleks Ndoni