/PREDIKIM – E DIELA XI E MATTHEUT (SHËRBËTORI I PAMËSHIRSHËM), AT GRIGOR PELUSHI, 5 SHTATOR 2021

PREDIKIM – E DIELA XI E MATTHEUT (SHËRBËTORI I PAMËSHIRSHËM), AT GRIGOR PELUSHI, 5 SHTATOR 2021