/Predikim – E Diela XI e Llukait (E Paraetërve) Atë Aleks Ndoni, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 12.12.2021

Predikim – E Diela XI e Llukait (E Paraetërve) Atë Aleks Ndoni, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 12.12.2021