/Predikim – E Diela VI Mattheut (Shërimi i të paralizuarit) – Arkimandrit Kozma Prifti

Predikim – E Diela VI Mattheut (Shërimi i të paralizuarit) – Arkimandrit Kozma Prifti