/Predikim – E Diela V Mattheut (Shërimi i dy të demonizuarve) – Mitropoliti i Beratit, Hirësi Ignati Katedralja e “Shën Dhimitrit”, Berat

Predikim – E Diela V Mattheut (Shërimi i dy të demonizuarve) – Mitropoliti i Beratit, Hirësi Ignati Katedralja e “Shën Dhimitrit”, Berat