/Predikim – E diela V e Llukait (I pasuri dhe Llazari) – Atë Harallamb Gjoka Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 1 Nëntor 2020

Predikim – E diela V e Llukait (I pasuri dhe Llazari) – Atë Harallamb Gjoka Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 1 Nëntor 2020