/Predikim – E Diela Pas Lartësimit të Kryqit – Atë Harallamb Gjoka Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 20 Shtator 2020

Predikim – E Diela Pas Lartësimit të Kryqit – Atë Harallamb Gjoka Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 20 Shtator 2020