/Predikim – E Diela para Theofanisë – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 03.01.2021

Predikim – E Diela para Theofanisë – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 03.01.2021