/Predikim – E Diela IV Llukait (E Etërve të Sinodit VII Ekumenik) (Llk. 8:5-15), nga Atë Nikolla Kodheli, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë, 17.10.2021

Predikim – E Diela IV Llukait (E Etërve të Sinodit VII Ekumenik) (Llk. 8:5-15), nga Atë Nikolla Kodheli, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë, 17.10.2021