/Predikim e Diela e të Verbrit – Atë Akeks Ndoni Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë

Predikim e Diela e të Verbrit – Atë Akeks Ndoni Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë