/Predikim – E Diela e të lidhurit të Mishit (Gjykimi i fundit) – Atë Harallamb Gjoka

Predikim – E Diela e të lidhurit të Mishit (Gjykimi i fundit) – Atë Harallamb Gjoka