/Predikim – E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi) – nga Teologu Dhimitër Qosja

Predikim – E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi) – nga Teologu Dhimitër Qosja