/Predikim – E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi) – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 14 Mars 2021

Predikim – E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi) – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 14 Mars 2021