/Predikim – E Diela e Tagrambledhësit dhe Fariseut (Fillimi i Triodit) – Arkimandrit Anastas Mamaj

Predikim – E Diela e Tagrambledhësit dhe Fariseut (Fillimi i Triodit) – Arkimandrit Anastas Mamaj

Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 21 Shkurt 2021