/Predikim – E Diela e Samaritanes (Joani 4:5-42) – Atë Aleks Ndoni, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 30.05.2021

Predikim – E Diela e Samaritanes (Joani 4:5-42) – Atë Aleks Ndoni, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 30.05.2021