/Predikim – E Diela e Samaritanes – Atë Aleks Ndoni, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë

Predikim – E Diela e Samaritanes – Atë Aleks Ndoni, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë