/Predikim – E Diela e Miroprurëseve – At Harallamb Gjoka Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 16 Maj 2021

Predikim – E Diela e Miroprurëseve – At Harallamb Gjoka Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 16 Maj 2021