/Predikim – E Diela e Katërt e Kreshmës (Shën Joani i Shkallës) – Atë Harallamb Gjoka

Predikim – E Diela e Katërt e Kreshmës (Shën Joani i Shkallës) – Atë Harallamb Gjoka