/Predikim – E diela e 16 e Mateut (Shëmbëlltyra e talantave) – Atë Harallamb Gjoka Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 7 Shkurt 2021

Predikim – E diela e 16 e Mateut (Shëmbëlltyra e talantave) – Atë Harallamb Gjoka Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 7 Shkurt 2021