/Predikim – E Diela e 15 e Llukait (Zakheu) – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 31 Janar 2021

Predikim – E Diela e 15 e Llukait (Zakheu) – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 31 Janar 2021