/Predikim – E Diela e 12 e Llukait – Shërimi i 10 lebrozëve – Arkimandrit Atë Anastas Mamaj Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 17 janar 2021

Predikim – E Diela e 12 e Llukait – Shërimi i 10 lebrozëve – Arkimandrit Atë Anastas Mamaj Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 17 janar 2021