/Predikim – E Diela 5 e Kreshmës (Maria Egjiptiane)

Predikim – E Diela 5 e Kreshmës (Maria Egjiptiane)

Predikim – E Diela 5 e Kreshmës (Maria Egjiptiane) – Atë Grigor Pelushi, Tiranë, 14.04.2019