/Predikim – Apostulli e Ungjillori Lluka – Atë Aleks Ndoni Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 18 Tetor 2020

Predikim – Apostulli e Ungjillori Lluka – Atë Aleks Ndoni Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 18 Tetor 2020