/“Po shumë e madhe është sakrifica dhe dashuria që ka Perëndia për ne, e pakrahasueshme. Sa shumë na do Perëndia ne? Aq shumë na do Perëndia ne sa Ai zbras veten e Tij nga lavdia e Tij. Aq shumë na do Perëndia ne sa erdhi të jetojë brenda nesh. Aq shumë na do Perëndia ne sa u kryqëzua për ne”. E DIELA PARA LARTESIMIT TE KRYQIT, Predikim nga Mitropoliti i Fierit – Hirësi Nikolla

“Po shumë e madhe është sakrifica dhe dashuria që ka Perëndia për ne, e pakrahasueshme. Sa shumë na do Perëndia ne? Aq shumë na do Perëndia ne sa Ai zbras veten e Tij nga lavdia e Tij. Aq shumë na do Perëndia ne sa erdhi të jetojë brenda nesh. Aq shumë na do Perëndia ne sa u kryqëzua për ne”. E DIELA PARA LARTESIMIT TE KRYQIT, Predikim nga Mitropoliti i Fierit – Hirësi Nikolla