/Përurimi i aparatit të rezonancës magnetike (Intervista me Z. Vasil Kristo: Drejtori ekzekutiv)

Përurimi i aparatit të rezonancës magnetike (Intervista me Z. Vasil Kristo: Drejtori ekzekutiv)

PËRURIMI I APARATIT TË REZONANCËS MAGNETIKE (Intervista me Z. Vasil Kristo: Drejtori ekzekutiv) Në datën 16 nëntor 2023, në Qendrën Diagnostike Orthodhokse “Ungjillëzimi” në Tiranë u krye Shërbesa e Bekimit të aparatit të Rezonancës Magnetike, të instaluar kohët e fundit, si edhe i disa shërbime të reja që ofrohen aty. Përgatitur : Aleksandër Dimroçi : Realizime filmike Jorgo Kobuzi : Audio Video Antonio Poshnjari : Video montazh