/Përulësia sipas këndvështrimit Orthodhoks, bazuar në mësimet e Shën Siluan Athonitit Përgatiti: Ana Baba, Koordinatore e Zyrës Rinore pranë Kryepiskopatës Intervistoi: Nikolla Barkaj 3 Mars 2021

Përulësia sipas këndvështrimit Orthodhoks, bazuar në mësimet e Shën Siluan Athonitit Përgatiti: Ana Baba, Koordinatore e Zyrës Rinore pranë Kryepiskopatës Intervistoi: Nikolla Barkaj 3 Mars 2021