/Përmeti – Përgatitje për Krishtlindje – Intervistë me Ikonom Stavrofor At Vasil

Përmeti – Përgatitje për Krishtlindje – Intervistë me Ikonom Stavrofor At Vasil

PËRMETI – PËRGATITJE PËR KRISHTLINDJE Intervistë me ikonom stavrofor At Vasil Themollarin, ikonom stavfrofor dhënë radios “Ngjallja” në Kishën e “Hyrjes në Tempull të Hyjlindëses” e njohur ndryshe si Kisha e “Shën Mërisë së Pazarit” intervistoi: At Grigor Pelushi kamera: Aleksandër Dimroçi