/“Përkujdesja e fëmijëve sipas këndvështrimit të kreshterë Orthodhoks” – Atë Emanuel Lapanxa, klerik në Manastirin e hirshëm të Shën Vlashit, Durrës Intervistoi: Nikolla Barkaj

“Përkujdesja e fëmijëve sipas këndvështrimit të kreshterë Orthodhoks” – Atë Emanuel Lapanxa, klerik në Manastirin e hirshëm të Shën Vlashit, Durrës Intervistoi: Nikolla Barkaj