/Për shumë vjet o Kryezot!

Për shumë vjet o Kryezot!

12 Vite më parë u dorëzua në gradën e Episkopit, Hirësia e Tij, Andoni, me titullin Episkopi i Krujës, sot Mitropoliti i Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit.

Perendia ti japë shëndet dhe fuqi në krye të Kishës sonë!


Për shumë vjet o Kryezot!

Marrë nga faqja zyrtare në facebook Famullia Orthodhokse ‘Shën Athanasi’ Elbasan